เมลาโทนิน อันตรายหรือไม่ ช่วยให้หลับจริงหรือไม่ ?

เมลาโทนิน คืออะไร

เมลาโทนิน ช่วยให้หลับจริงหรือไม่ ?

ภาวะการนอนไม่หลับนั้นอาจจะเกิดได้กับทุกคน ซึ่งข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่าคนไทยร้อยละ 40 มีภาวะนอนไม่หลับหรือว่าเคยผ่านบางชั่วของชีวิตที่เกิดภาวะนอนไม่หลับ เราจึงมีหาคำตอบกันว่าคน 40% กลุ่มนี้เค้ามีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบว่าบางส่วนมีการใช้ยาที่เรียกส่า เมลาโทนิน มาบริโภคมากินกัน แล้วจริงแล้ว เมลาโทนิน คืออะไร แล้วจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง ?

เมลาโทนิน คืออะไร? มีคนจำนวนมากเชื่อว่าเมลาโทนินมันมีส่วนช่วยในการนอนหลับ แต่ต้องย่ำแบบนี้ว่า เมลาโทนินช่วยนอน แต่ไม่ใช่ยานอนหลับ ซึ่งเมลาโทนินสามารถผลิตได้จากร่างกายของเราเองเป็นปกติ ซึ่งสร้างจากสมองของเรา เพราะสมองของเราเป็นตัวคุมการนอนหลับ มันจะสร้างเมลาโทนิน หรือสารง่วงออกมา แต่ไม่ใช่สมองอย่างเดียวที่สร้าง ยังมีทางเดินอาหารสร้างเมลาทนินด้วย ซึ่งสร้างมากกว่าสมองด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มั้งสมองดีลำไส้ก็ต้องดีด้วย การหลั่งสารเมลาโทนิน สมองจะหลั่งสารมากตอนจะนอน และปริมาณจะลดลงตอนก่อนจะตื่น

อาการนอนไม่หลับที่พบบ่อยคือ มักจะมีภาวะซึมเศร้า ภาวะอารมณ์ผิดปกติ ภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวนึงที่ซ่อนอยู่ แล้วทำให้นอนไม่หลับ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลั่งสารเมลาโทนินด้วย

เมลาโทนินแบบที่กินหรือเสริมเข้าไปมันก็มีใช้ในบางสถานการณ์ อย่างเช่น การเดินทางข้ามทวีปที่ไทม์โซนต่างกันเพื่อปรับเวลา หรือในบางคนที่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองได้พักผ่อนสบายๆ แต่ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต้องห้ามใช้ ก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของสมองหรือสารเคมีในสมองอยู่แล้ว เช่น คนที่มีอาการทางจิตเวช คนที่มีภาวะซึมเศร้า คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ เมลาโทนินใผลข้างเคียง ทำให้ฝันไม่ดีหรือฝันร้ายได้

ส่วนคนธรรมดาที่นอนไม่หลับ แต่กินเมลาโทนินบ่อยๆ มีผลเสียอะไรหรือไม่ ?

เมลาโทนินถือเป็นสารที่มีความปลอดภัย เพียงแต่ว่าถ้าเรากินต่อเนื่องกัน อยากให้ลองค่อยๆ ปรับแก้ที่ต้นเหตุจะดีกว่า จริงๆ ถ้าเรารู้จักตัวเอง ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือความเครียดไปจัดการตรงนั้นจะดีกว่า เพราะการใช้เมลาโทนินเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ

ในต่างประเทศในบางประเทศมีการอนุญาตให้มีเมลาโทนินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ข้อกำหนดของประเทศไทย ยังไม่อยุญาตให้เมลาโทนินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ ณ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเราได้ขึ้นทะเบียนเมลาโทนินเป็นยาแผนปัจจุบันไป 1 รายการ คนที่นำเข้ามาและจำหน่ายจะต้องเป็นสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในต่างประเทศ วันนี้ถ้านำเข้ามาไม่สามารถจำหน่ายได้ ต้องทำการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประเทศไทยก่อน