ขั้นตอนการทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลเกาหลี

โรงพยาบาลเกาหลี

เข้าห้องผ่าตัดเตรียมแปลงโฉมศัลยกรรมเกาหลี หลังจากที่เราได้เข้าคอนเซ้าปรึกษากับคุณหมอแล้วก็ถึงเวลาเข้าห้องเตรียมการผ่าตัด ก่อนที่จะได้เข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีเครื่องเป่าลมลมแรงๆ ให้ตัวเราสะอาดเป็นการฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้องผ่าตัด จากนั้นก็ให้เราเข้าไปนอนเตียง