CT Scan ก่อนทำศัลยกรรมที่เกาหลี

CT Scan

หลังจากที่ตรวจร่างกายก่อนที่จะขึ้นเขียงไปแล้ว จากนั้นเขาก็จะมาถ่ายรูป before ทางโรงพยาบาลได้อนุญาติให้ถ่ายแบบว่าตอนแต่งหน้าได้ แล้วก็ให้ถ่ายแบบตอนที่ล้างเมคอัพออกแล้ว เพื่อให้เราได้เก็บเอาไว้ดู ว่าหน้าก่อนศัลยกรรมทำเป็นยังไง เป็นรูปที่ค่อนข้างเรียลที่สุดแล้ว